Vimmerby Gymnasium

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag under ett antal veckor. Vad din APL innehåller beror på vilket program du läser i skolan. Minst 15 veckor av studietiden skall omfattas av APL.