Vimmerby Gymnasium

Grundläggande behörighet (till vidare studier)


För att få en högskoleförberedande examen med grundläggande behörighet till högskolan krävs

-att du måste ha betyg i kurser som omfattar 2 500p.

-lägst betyget E på minst 2 250p varav kurserna svenska/svenska om andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 måste ingå.

-ett godkänt gymnasiearbete.


För att få en yrkesexamen för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan krävs

-att du måste ha betyg i kurser som omfattar 2 500p.

-lägst betyget E på minst 2 250p varav kurserna svenska/svenska om andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 samt de programgemensamma kurserna som omfattar minst 400p måste ingå.

-ett godkänt gymnasiearbete

Alla som har en yrkesexamen som också innehåller minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 har en grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan.

Reducerat program ger inte grundläggande behörighet.

Många utbildningsprogram på högskolan kräver särskild behörighet och detta anges på respektive program.