Vimmerby Gymnasium

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga på alla högskoleutbildningar. När man söker till högskolan kan man dels söka på sina betyg från gymnasiet och dels på poäng från högskoleprovet. Man anordnar högskoleprovet 2 ggr/år höst och vår. Man får göra provet så många gånger man vill. Resultatet gäller i fem år och det är alltid det bästa resultatet som räknas.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledarna när du behöver information och vägledning om studie- och yrkesval. Du är välkommen att diskutera både dina pågående studier och vad du skall göra efter gymnasiet.