Vimmerby Gymnasium

Kontakt

Reception och besöksadress

Vimmerby gymnasium
Drottninggatan 25
598 36 VIMMERBY
Tel: 0492-76 92 53
vimmerby.gymnasium@vimmerby.se


Namn Telefon
Agneta Kling
Biträdande rektor
0492-76 91 69
Anders Johansson
0492-76 92 73
Anders Eriksson
Verksamhetschef
0492-76 92 52
Angelika Naumann
0492- 76 92 82
Anna Hansson
0492-76 92 77
Anna Legnegård
0492-76 92 59
Anna-Carin Bergman
Skolekonom, Antagningssekreterare
0492- 76 92 54
Annakarin Fors
Lärare
0492- 76 92 82
Anna-Karin Bälter
Skoladministratör- reception/elevregistrering, CSN
0492-76 92 53
Anna-Kristina Mäkitalo
Rektor för HA, NA, RL, SA
0492-76 92 55
Ann-Helen Kronfjäll
Tjänstledig under läsåret 20-21
0492-76 91 92
Annika Kronstrand Larsson
0492-76 92 66
Ann-Kristin Fridell
0492-76 91 92
Ann-Louise Sandelius
0492-76 91 92
Björn Mårtensson
0492-76 93 88
Carina Johansson
0492-76 95 16
Caroline Wohlfart
Rektor EE, FT, IN, LÄ, TE, VO
0492-76 92 56
Catarina Nibelius Göransson
0492-76 92 77
Christian Bauer
0492-76 93 92
Daniel Westerling
0492-76 92 74
Emma Jones
Kurator
0492- 76 92 69
Fredrik Hallén
0492- 76 93 89
Gunvor Nicander
Skolsköterska
0492-76 92 62
Ida Ström
0492- 76 93 89
Jaana Blank
0492-76 92 66
Jacob Kant
0492-76 93 88
Jan-Erik Svedberg
0492-76 92 73
Jennie Leander Lilja
076-128 17 73
Jessica Abenius
0492- 76 92 77
Jonas Forselius
Bibliotekarie
0492-76 91 24
Josefin Milde
Skoladministratör- personal, ekonomi, APL, CSN
0492-76 93 91
Kajsa Lundahl
Karin Vincelette
0492-76 92 66
Karolina Stolth
Intendent
0492-76 98 62
Lars Juneskog
0492-76 93 92
Lars Milovanovic
0492-76 92 82
Leif Wiklund
0492-76 94 56
Lena Dahl
Tjänstledig under läsåret 20-21
0492- 76 92 71
Lena Svensson
Cafeteriaföreståndare
0492-76 92 64
Lena Åström
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86
Lidija Brakus
0492-76 91 92
Marco Kunnari
0492-76 93 56
Mari Lindblom
0492-76 92 77
Marie Oskarsson
0492-769432
Mark Nichols
0492-76 93 89
Mark Nilsson van Ewijk
0492-76 92 73
Martin Jonsson
0492-76 93 56
Mattias Henriksson
0492-76 93 56
Mikael Krantz
0492-76 92 74
Mona Jensen
0492-76 91 91
Monika Johansson
0492-76 92 81
Nils Oswald
Vaktmästare
0492-76 92 75
Nora Hernandez-Martinez
0492-76 92 66
Patrik Karlsson
Motivationscoach
072-714 87 42
Paula Jansson
0492-76 92 61
Peder Rannemalm
0492-76 94 58
Robert Davidsson
0492-76 93 89
Roger Lönn
Praktiksamordnare, KAA
0492-76 92 77
Ruben Eriksson
Vaktmästare
0492-76 98 44
Sofia Hamberg
0492-76 91 92
Sofia Nilsson
Specialpedagog
0492-76 91 84
Steffan Witterdal
0492-76 94 58
Terese Thörn
0492-76 92 61
Thomas Ewerlid
0492-76 91 91
Thomas Svarén
0492-76 93 89
Tilda Kalle
0492- 76 93 89
Tomas Sporre
0492-76 92 74
Tomas Bohlin
0492- 7693 89
Tony Carlsson
0492-76 92 50
Tove Strand
0492-76 92 82
Victoria Axelsson
0492-76 92 76

Hitta till oss

Klicka på kartan för vägbeskrivning.

Hej!
Har du en fråga till vår SYV, Lena?
Ring 0492-76 93 86 eller klicka på pilen för att skicka ett meddelande.


Har du synpunkter som du vill dela med oss? Klicka på pilen för att skicka ett meddelande.