Vimmerby Gymnasium
Nyheter

Privatjuridik

Till hösten kommer vi erbjuda kursen privatjuridik, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
  • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.
  • Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.
  • Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.
  • Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.
  • Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
  • Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.
  • Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador.
  • Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang