Vimmerby Gymnasium
Nyheter

Studentexamen 2020

 
Onsdagen den 10 juni - fredagen den 12 juni genomför Vimmerby gymnasium sex halvdagar med student för årskurs 3.

Utspring för klassen kommer ske från skolans huvudentré. Varje elev har fått möjlighet att bjuda in två personer till utspringsceremonin.

Ingång till innergården sker vid gångbanan från Coop parkeringen, där personal från skolan kommer pricka av mot en klasslista.
Innergården på skolan kommer att vara avspärrad för att säkerställa att vi kan följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Inbjudna kommer att anvisas plats på innergården.

Skolledningen har tagit beslut hur student 2020 ska genomföras efter att ha tagit del av synpunkter och idéer som kommit in från alla årskurs 3 elever, personal samt studentkommittén.
Grund för beslut är folkhälsomyndighetens riktlinjer, se bilaga.

Om folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer kommer programmet att anpassas och ny information skickas ut.