Vimmerby Gymnasium

Databaser

Alex

Artikeldatabas om svenska och utländska författare. Innehåller även stilprov ur deras böcker.

www.alex.se


Artikelsök
Artikelsdatabasen för tidskrifts- och dagstidningsartiklar. Det mesta i fulltext. Åtkomst via IP-inloggning inom lösenordskyddade näterk på skolan. 
https://artikelsok-ip.btj.se/

 

DIVA - Digitalt Vetenskapligt Arkiv

Här finner du vetenskapliga artiklar, uppsatser och andra vetenskapliga publikationer. Det mesta finns att ladda ned i fulltext. 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5559
 

Google scholar

Du kan enkelt söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. Du kan söka efter flera ämnen och källor - vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar.
http://scholar.google.se/


Landguiden

Använd i första hand inloggning via skolon! Du hittar den appen i ditt verktygsfält på Google.
 

Libris

Nationell biblioteksdatabas, huvudsakligen universitets- och högskolebibliotek.
http://libris.kb.se/
 

PRESSREADER

Nedan finner du en länk till hur du når Pressreader. Pressreader är en databas med massor av dagstidningar och tidskrifter från hela världen. Du loggar in på Vimmerby bibliotek med ditt personnummer (10 siffror) och PIN: 1234. 

https://bibliotek.vimmerby.se/web/arena/pressreader


SVAR

Svensk Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarkivet med uppgift att tillgängliggöra arkivinformation som t.ex. bilder. De digitala dokumenten och databaserna representerar främst statligt arkivmaterial. På biblioteket kan Du i SVAR söka ur t.ex. kyrkoarkiv, folkräkningar, fabriksberättelser. En användare i taget.
http://sok.riksarkivet.se/


SWEPUB

En källa för vetenskapliga arbeten publicerade vid svenska högskolor och universitet. Här kan du söka avhandlingar, artiklar m.m.
http://swepub.kb.se/


Uppsatser.se

En riktig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer är med.
http://uppsatser.se


Wikipedia svenska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida


Wikipedia andra språk

http://www.wikipedia.org/