Vimmerby Gymnasium

Databaser

Alex

Artikeldatabas om svenska och utländska författare. Innehåller även stilprov ur deras böcker.
www.alex.se


Artikelsök

Artikeldatabas med referenser till f.a. svenska tidningar och tidskrifter. I bibliotekets lista över tidskrifter kan du se vilka vi har.
https://artikelsok-ip.btj.se/


Cia World Book

Landdatabas på engelska
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

 

DIVA - Digitalt Vetenskapligt Arkiv

Här finner du vetenskapliga artiklar, uppsatser och andra vetenskapliga publikationer. Det mesta finns att ladda ned i fulltext. 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5559
 

Google scholar

Du kan enkelt söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. Du kan söka efter flera ämnen och källor - vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar.
http://scholar.google.se/


Landguiden

Använd i första hand inloggning via skolon! Du hittar den appen i ditt verktygsfält på Google.
 

Libris

Nationell biblioteksdatabas, huvudsakligen universitets- och högskolebibliotek.
http://libris.kb.se/


SVAR

Svensk Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarkivet med uppgift att tillgängliggöra arkivinformation som t.ex. bilder. De digitala dokumenten och databaserna representerar främst statligt arkivmaterial. På biblioteket kan Du i SVAR söka ur t.ex. kyrkoarkiv, folkräkningar, fabriksberättelser. En användare i taget.
http://sok.riksarkivet.se/


SWEPUB

En källa för vetenskapliga arbeten publicerade vid svenska högskolor och universitet. Här kan du söka avhandlingar, artiklar m.m.
http://swepub.kb.se/


Uppsatser.se

En riktig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer är med.
http://uppsatser.se


Wikipedia svenska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida


Wikipedia andra språk

http://www.wikipedia.org/