Vimmerby Gymnasium

Informationssökning

Förkunskaper

Skriv ned en tankekarta eller liknande för att kartlägga: vad vet du redan om ämnet? Läs och sätt dig in i ämnet!
Ju mer du vet, desto bättre frågor kan du ställa till materialet.
Vilka ord och begrepp beskriver detta ämne? Dessa ord kan du sedan använda för att söka på nätet, i databaser, och i uppslagsverk. Börja söka i uppslagsverk som  NE eller  Wikipedia. Dessa kan ge tips på vidare sökord och begrepp att använda som sökord.

 

Frågeställningar och sökord

Börja söka i ovan nämnda uppslagsverk, gör en googlesökning - är du osäker på de träffar du får: diskutera gärna med din bibliotekarie. Fundera på vad du egentligen vill/ska ta reda på. Hur formulerar du frågan? Vilka nyckelord är användbara i ditt ämne. Lär dig gärna definitioner på nyckelord och begrepp viktiga för ditt ämne. Var uppmärksam på personer som dyker upp i källor om ditt ämne: ta reda på vilka de är. Bra för källkritiken! Är det en historieprofessor som ligger bakom källan så är troligen tillförlitligheten stor.
 

Fördjupning

Nu måste du söka källor själv. Välj relevanta källor för ditt arbete. Välj gärna olika typer av källor. Se flikarna Databaser, Bibliotekskatalogen och Uppslagsverk Om ditt ämne rör svenska förhållanden - ta reda på vilken myndighet som ansvarar för kontroll och kartläggning av detta ämne. Där kan du bl.a. hitta rapporter och statistik, ofta i digital form för nedladdning. 
 

Spara dina källor!

Under arbetets gång- se till att spara referenser till dina källor! Både tryckta och digitala. Det underlättar när du ska göra källförteckningen.