Vimmerby Gymnasium

Inläst material

Om du har behov av inläst material kan du ladda ned från två ställen:

Inläsningstjänst läromedel (läroböcker). Kom förbi biblioteket så visar vi dig hur du gör! Denna tjänst har alla elever tillgång till.

Legimus mestadels skönlitteratur. Endast du som har rätt till talböcker får använda denna tjänst. Om du är dyslektiker eller har någon annan läs- och skrivsvårighet. Kontakta biblioteket om du har frågor!