Vimmerby Gymnasium

Källkritik

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till information, särskilt i sociala medier. 

Källkritisk metod

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier:

  • Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?
  • Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?
  • Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor?
  • Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen?

Ett sätt att täcka in de här fyra punkterna är att komma ihåg en enda fråga: Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?

Vem? Vem har skrivit informationen? Är denne kunnig inom ämnet? Vem är det som står bakom - en organisation, ett företag, en skola, ett politiskt parti?

Vad? Kolla på innehållet - stämmer det? Låter det rimligt? Kan du kolla upp informationen någon annanstans? Har man använt källor som du kan kolla upp? Är de källorna i sin tur trovärdiga?

Till vem? Vem är den tänkta mottagaren? Riktar man sig till barn eller vuxna? Till allmänheten eller till de som redan är insatta i ämnet?

I vilket syfte? Varför publiceras informationen? Vad är det man vill? Vill man sälja något, uppmärksamma något särskilt, väcka debatt och känslor? På vilka sätt tror du att detta kan påverka informationen?

När? Har det hänt viktiga saker inom ditt ämne under en viss tidsperiod? När hände vad? Har informationen hunnit bli gammal? Detta är olika viktigt beroende på vad det är du är ute efter att ta reda på.

Du är alltid välkommen med frågor om du undrar något eller behöver hjälp med att granska information.