Vimmerby Gymnasium

Skriva referenser och källförteckning

Lathund till att skriva referenser och källförteckning enligt Harvard (parenteser):

https://www.hb.se/biblioteket/akademiskt-sprak/referera-till-kallor/

Motsvarande till Oxford (fotnoter):

https://www.sh.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af38f697/1551022953709/Oxford_referenser_2017.pdf


Har du synpunkter som du vill dela med oss? Klicka på pilen för att skicka ett meddelande.