Vimmerby Gymnasium

Skriva referenser och källförteckning

Lathund till att skriva referenser och källförteckning enligt Harvard (parenteser):

https://www.hb.se/biblioteket/skriva-och-referera/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

Så här skriver du referenser i Oxfordsystemet (fotnoter):

Hänvisningar i den löpande texten:
https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/oxford-hanvisningar-i-text/

Referenslista i Oxford:

https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/oxford-skriva-referenslista/


Har du synpunkter som du vill dela med oss? Klicka på pilen för att skicka ett meddelande.