Vimmerby Gymnasium
Elevrådet3

Elevrådet

Elevrådets uppgift är framförallt att lyssna på skolans elever! De jobbar ständigt för att förbättra skolan, göra eleverna hörda och förmedla diverse information.

Om du tycker att något är bra, dåligt eller vill ändra på något, då är du välkommen på möten, att skriva ett brev eller säga det till en elevrådsrepresentant. I varje klass finns representanter som är särskilt viktiga då de fungerar som en förmedlande länk mellan eleverna och elevrådet.

Under läsåret anordnar elevrådet ett flertal stormöten där två elever från varje klass och de elever som sitter i elevrådsstyrelsen (samt ibland inbjudna gäster) träffas och pratar igenom evenemang, planeringar med mera. Där tas även upp tips, idéer och förslag från representanterna. Även den som inte är representant är välkommen till elevrådet med förslag. Engagera dig, var med och förändra och påverka!