Vimmerby Gymnasium

e-Twinning

eTwinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa. eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program, och sedan 2014 är initiativet fullt integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

För att gå med i eTwinning-nätverket tryck här: https://www.etwinning.net/sv/pub/preregister.cfm

Läs mer om våra eTwinning projekt under deras respektive namn.