Vimmerby Gymnasium

Erasmus+

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

 

Länken till mer information: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sv