Vimmerby Gymnasium

Plan mot kränkande behandling

Vi på Vimmerby gymnasium vill arbeta utifrån ett individanpassat perspektiv där alla våra elever ska bemötas utifrån var och ens förutsättningar och får möjligheter att utveckla sina talanger såväl teoretiska som praktiska och inte minst sociala.

För att vi ska kunna genomföra kommunens skolutvecklingsdokument "Tillsammans når vi toppen" och följa kommunens tre ledord- ansvar, mod och fantasi har Vimmerby gymnasium upprättat en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vimmerby gymnasiums plan ska förebygga diskriminering och främja lika rättigheter för elever och anställda på skolan.