Vimmerby Gymnasium
ny na-bild

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet öppnar upp en spännande värld för dig som är intresserad av frågor som rör vår natur och miljö.

För att du ska förstå naturvetenskapen kommer du att få prova på många olika arbetssätt. Här varvas experiment, laborationer och fältstudier med föreläsningar och teori. Tanken är att du själv ska få undersöka, dra slutsatser och öva upp din förmåga att lösa problem.

Naturvetenskapsprogrammet förbereder dig främst för högskoleutbildningar inom naturvetenskap, matematik och teknik, men du kan även söka en lång rad andra utbildningar. Det är den utbildning som ger flest möjligheter till fortsatta studier. Här fördjupar du dig inom ämnen som kemi, biologi, matematik och fysik och lär dig att förstå sammanhangen i naturen och livets villkor. Inom matematiken tränar du upp din problemlösande förmåga. Inom kemin skaffar du dig bland annat kunskaper om hur du använder kemi i vardagsliv och industri och med hjälp av kunskaperna kan du ta ställning i frågor som återvinning och avfallshantering. I biologin varvas studier om bland annat ekosystemet, arv och miljö med etiska diskussioner om exempelvis genteknik. Inom fysiken läser du om rörelse, ljus, elektricitet, värme och energi samt om materiens uppbyggnad.

Du tränar på att tänka kritiskt, tänka logiskt och lösa problem, samtidigt som du ges möjlighet att utveckla ditt intresse för frågor som rör natur och miljö. Du får delta i etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället och lära dig mer om hur vi kan skapa en hållbar utveckling.

Vill du veta mer?

Rektor: 

Anna-Kristina Mäkitalo
Tel: 010- 356 92 55
E-post: 
anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se

 


Har du synpunkter som du vill dela med oss? Klicka på pilen för att skicka ett meddelande.