Vimmerby Gymnasium
ny na-2

Natur och samhälle

På inriktningen Naturvetenskap och samhälle får du fördjupade kunskaper inom bland annat ämnena naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Det är en bra inriktning för dig som vill kombinera ditt intresse för naturvetenskap och lära dig mer om ämnen inom samhällsvetenskap. Du kan exempelvis studera miljöpolitiska frågor och om hur vårt samhälle är uppbyggt och kombinera det med naturvetenskap.
Programgemensamma ämnen
Biologi 1, 100 p
Fysik 1, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p
 
Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Biologi 2 100p
Geografi, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p

 

Vill du veta mer?

Rektor: 
Anna-Kristina Mäkitalo
Tel: 010- 356 92 55
E-post:
anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se