Vimmerby Gymnasium
KU3A9067

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Kurserna inom kemi och biologi krävs för att du ska bli behörig till läkar-  veterinär- och optikerutbildningarna.

 

Programgemensamma ämnen
Biologi 1, 100 p
Fysik 1, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p
 
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p

Vill du veta mer?

Rektor: 
Anna-Kristina Mäkitalo
Tel: 010- 356 92 55
E-post:
anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se