Vimmerby Gymnasium
KU3A9018

Samhällsvetenskap

Hur fungerar vårt samhälle? Hur fattas besluten som påverkar våra liv och vad kan du göra för att påverka dem? Hur ser levnadsvillkoren ut för oss människor, här i Sverige och runt om i världen? Är det möjligt att uppnå ett rättvist samhälle för alla?

Det här är en utbildning för dig som både vill granska och diskutera samhällsfrågor på ett vetenskapligt sätt och vill lära dig mer om möjligheten att påverka på lokal, regional, nationell och global nivå.

Samhällsvetenskapliga programmet lägger en mycket bred grund för fortsatta studier på högskolor, universitet och annan eftergymnasial utbildning. Undervisningens mål är bland andra att utveckla elevernas samarbetsförmåga, självständighet och kreativitet. För att förbereda eleverna inför fortsatta studier arbetar vi också med att träna upp det kritiska tänkandet, belysa och diskutera frågor ur olika perspektiv, träna upp förmågan att omsätta idéer till praktiska handlingar samt skriva, läsa, förstå och tolka större textmängder.

Områden du kan söka vidare inom är exempelvis fredsoch konfliktvetenskap, journalistik, pedagogik, beteendevetenskap, samhällsplanering, statsvetenskap, ledarskap och organisation, internationell kommunikation och juridik. Listan kan göras lång. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar många utbildningsvägar för dig efter gymnasiet!

 

Karaktärsämnen
Filosofi 1, 50 p
Moderna språk, 200 p
Psykologi 1, 50 p

Vill du veta mer?

Rektor: 

Anna-Kristina Mäkitalo
Tel: 010- 356 92 55
E-post: anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se