Vimmerby Gymnasium
KU3A8772

Samhällsvetenskap - Med internationell profil

Du får en bred samhällsinriktad utbildning där du fördjupar dina kunskaper och din förståelse av samhällsfrågor, inom fortsättningskurser i historia, samhällskunskap, religion samt geografi. Du breddar dina kunskaper om hur samhället är uppbyggt och om de olika livsvillkor vi människor har. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Varför är vissa rika och andra fattiga? Man diskuterar frågor kring ekonomi, miljö, inflytande, makt m.m.

I programfördjupningen fokuserar vi tydligt på det internationella perspektivet. Här arbetar vi t.ex. med globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen - vilka möjligheter och utmaningar det ger för miljön och hur jordens resurser fördelas. Vidare studerar vi orsaker till konflikter och hur konflikter kan förebyggas och lösas, vilket bl.a. kan innebära genomförande av ett FN-rollspel.
 

Inriktning Samhällsvetenskap
Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2 och 3, 200 p
 
Programfördjupning
Internationella relationer, 100 p
Internationell ekonomi, 100 p
Humanistisk och samhälls- vetenskaplig specialisering, 100 p

 

Vill du veta mer?

Rektor: 
Anna-Kristina Mäkitalo
Tel: 010- 356 92 56
E-post:
anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se