Vimmerby Gymnasium
tjej i dataasal

Design och produktutveckling

Design och produktutveckling är en av inriktningarna vi erbjuder på Vimmerby gymnasium. Där får du kunskaper i design och konstruktion. Bland annat lär du dig att arbeta med CAD (computer aided design). Det innebär att du arbetar med datateknik för att designa och konstruera olika produkter. Kursen ska utveckla din förmåga att utnyttja matematiska modeller och känd teknik i kombination med experimentella färdigheter och praktisk problemlösning.

Du läser också konstruktion, som ger dig grunden i tekniskt konstruktionsarbete. I kursen design lär du dig bland annat att lösa designproblem med skisser och enkla modellmaterial, välja material och arbetssätt.

Utöver inriktningskurserna erbjuds även fördjupningskurser, där du kan välja mellan olika datorkurser och fördjupningskurser som krävs på civilingenjörsutbildningarna.

 
Inriktning Design och produktutveckling
Bild och form 1a1, 50 p
Cad1, 50 p
Design 1, 100 p
Konstruktion 1, 100p
 
Programfördjupning
Webbutveckling 1, 100p
Programering 1, 100p
+ 200 p valbara
 

Vill du veta mer?

Rektor: 
Caroline Wohlfart
Tel: 010- 356 92 56
E-post:
caroline.wohlfart@utb.vimmerby.se

 

Det här programmet har Teknikcollege-certifikat!

Läs mer