Vimmerby Gymnasium
Naturvetenskapliga-programmet-bild-2

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Kurserna inom kemi och biologi krävs för att du ska bli behörig till läkar-  veterinär- och optikerutbildningarna.

 

Karaktärsämnen
Biologi 1, 100 p
Fysik 1, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p
 
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p