Vimmerby Gymnasium
IMG_4266

Design och produktutveckling

Design och produktutveckling är den inriktning vi erbjuder på Vimmerby gymnasium. Där får du kunskaper i design och konstruktion. Bland annat lär du dig att arbeta med CAD (computer aided design). Det innebär att du arbetar med datateknik för att designa och konstruera olika produkter. Kursen ska utveckla din förmåga att utnyttja matematiska modeller och känd teknik i kombination med experimentella färdigheter och praktisk problemlösning.

Du läser också konstruktion, som ger dig grunden i tekniskt konstruktionsarbete. I kursen design lär du dig bland annat att lösa designproblem med skisser och enkla modellmaterial, välja material och arbetssätt.

Utöver inriktningskurserna erbjuds även fördjupningskurser, där du kan välja mellan olika datorkurser och fördjupningskurser som krävs på civilingenjörsutbildningarna.

Ett fjärde år kommer att finnas på 20 orter i Sverige, exempelvis IT-inriktningen i Linköping. Detta är mer yrkesinriktat och ska öka dina möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Besök skolverkets hemsida för fortlöpande information eller kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

 

Det här programmet har Teknikcollege-certifikat!

Läs mer