Vimmerby Gymnasium

Teknikcollege

Teknikcollege – en språngbräda ut i arbetslivet

I takt med att teknikutvecklingen går framåt blir den tekniska kompetensen allt mer avgörande för industrins framtid. Nu ska Teknikcollege öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på en form av kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. De regionala företagen har en nyckelroll. De är delaktiga i såväl utbildningarnas inriktning och utformning som själva innehållet.

Vad ger Teknikcollege?

Studerande Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt efter studierna eller lägga en god grund för vidare studier.

Företag Teknikcollege bidrar till att säkra teknik- och industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft.

Samhälle Genom samverkan med andra kommuner och olika utbildningsanordnare säkerställs ett effektivt resursutnyttjande för kommunerna.