Vimmerby Gymnasium
M940_41_ÖK_6305

Utökat program- Kreativt skrivande och skapande

Utbildningen består av:
Skrivande
Litteratur
Film- och tv-produktion

De utgör tillsammans 300 poäng, av vilka 200 poäng ryms inom ditt individuella val. Övriga 100 poäng läser du som utökad kurs.  

Kreativt skrivande
Du kommer att få prova på att skriva flera olika typer av texter, främst inom skönlitteratur men även journalistiskt skrivande. 

Vi låter oss inspireras av stora författare och skribenter, men utvecklar också skrivandet genom skrivövningar och textdiskussioner.

Film- och TV-produktion
Här får du möjlighet att ta ditt skrivande vidare in i film- och tv-världen. Du får bland annat lära dig inspelnings-och redigerings-teknik, intervjuteknik, filmens berättarkomponenter och manusskrivning.