Vimmerby Gymnasium
IMG_4227

Handel och service

Inom den här inriktningen får du fördjupade kunskaper om hur det är att arbeta i butik och inom handelns andra områden. Du får arbeta med service gentemot kunder, marknadsföring av varor och tjänster och du får praktisk övning i att presentera varor på ett säljande sätt. Du får även prova på att göra säljkampanjer och marknadsundersökningar. I inriktningen ingår även kurser i näthandel och inköp.