Vimmerby Gymnasium
6

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag. Det finns ett stort behov av vårdpersonal i samhället och intresset för vårdutbildningarn på högskolan är större än någonsin.

Som studerande på Vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig att utföra de arbetsuppgifter som ingår i vård- och omsorgsarbete. Du lär dig också om hälsa, ohälsa, medicin, specialpedagogik, psykiatri och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. 

Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1 och 2, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2, 200p
Gerontologi och geriatrik, 100p
Hälso- och sjukvård 1 och 2, 200p
Omvårdnad 1 och 2, 200p
Psykiatri 1 och 2, 200p
Psykologi 1, 50p
Samhällskunskap 1a2, 50p
Social omsorg 1 och 2, 200p
Svenska2/svenska som andra språk2, 100p

Vill du veta mer?

Rektor: 
Caroline Wohlfart
Tel: 010-356 92 56
E-post:
caroline.wohlfart@utb.vimmerby.se