Vimmerby Gymnasium

Vård och omsorg

Från höstterminen 2018 har Vimmerby gymnasium kunnat erbjuda elever att läsa Vård och omsorgsprogrammet.

Det finns flera anledningar till att vi valde att starta Vård och omsorgsprogrammet på Vimmerby gymnasium - dels så ville vi öka vår bredd av yrkesprogram på skolan sedan finns det även ett stort rekryteringsbehov.
Det är i nuläget för få som skaffar sig en utbildning med inriktning mot vård och omsorg och det kommer att vara brist på vårdutbildade i framtiden.
Antalet som går i pension ökar och det skapar fler öppningar till jobb för utbildade inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag.

Exempel på yrkesområden inom programmet:

  • Hälso- och sjukvård
  • Äldreomsorg
  • Psykiatri
  • Funktionshinderområdet

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. 

 

Hej!
Har du en fråga till vår SYV, Lena?
Ring 0492-76 93 86 eller klicka på pilen för att skicka ett meddelande.